O firmie

Naszym klientom oferujemy kompleksowe usługi w zakresie obrotu nieruchomościami. Pakiet naszych usług obejmuję pośrednictwo przy sprzedaży, kupnie oraz najmie nieruchomości. Jesteśmy z Państwem w czasie całego procesu realizacji zlecenia, począwszy od wyszukania odpowiedniej nieruchomości lub nabywcy, negocjowania warunków umowy, aż do momentu przekazania przedmiotowej nieruchomości.

Naszym klientom zapewniamy:

• realizację zlecenia pod nadzorem licencjonowanego pośrednika,
• weryfikację stanu prawnego nieruchomości,
• profesjonalną obsługę i bezpieczeństwo transakcji,
• przygotowanie nieruchomości do sprzedaży lub najmu,
• pomoc w negocjacjach ceny i ustalaniu warunków umowy,
• współpracę ze sprawdzonymi notariuszami, rzeczoznawcami majątkowymi i doradcami kredytowymi.